Pokud nesplní bioplynové stanice směrnici EU 2018/2001 (RED II), hrozí některým konec.

V této chvíli lze říci, že to některé subjekty nezvládnou. Hrozí jim velké ztráty a v některých případech pokuty. Termín splnění požadavků RED II (Směrnice EU 2018/2001) se velmi rychle blíží a dojít k certifikaci pro některé „bioplynové stanice a teplárny“ není jednoduché.

Blíží se velmi rychle doba, kdy musí být splněn legislativní požadavek RED II. Je to směrnice EU, která definuje podporu využívání energií z obnovitelných zdrojů. Jasně vymezuje kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro elektřinu, vytápění a chlazení z pevné biomasy a bioplynu. Proto jsme se zeptali na základní informace pana ředitele Josefa Kouřila, z poradenské firmy SUSS Consulting s.r.o., která se této problematice dlouhodobě věnuje.

Pane řediteli, jak byste popsal situaci v této době, tedy v únoru 2022?

Mnoho firem se v této době rozmýšlí, mnoho firem o tom ještě neví a také mnoho firem v tomto odvětví si myslí, že to nějak přejde. Ale ono to nelze obejít. Požadavky na splnění směrnice EU 2018/2001 jsou jasné a termín se blíží. Mimochodem termín je 30.6.2023. Situace mi trochu připomíná konec března, kdy mnoho subjektů poslední týden odevzdává daňová přiznání, prostě na poslední chvíli. Jenže tady je potřeba si uvědomit, že proces certifikace není o tom, že se domluvím s certifikační firmou (mimochodem na českém trhu jsou tu zatím jen tři).

K certifikaci je potřeba vypracovat kompletní dokumentaci, ta musí přesně odpovídat metodice, ve které jsou vyžadovány určité směrnice, dokumenty, ověření nastaveného systému a školení zaměstnanců. A až máte vše vypracované, můžete teprve přistoupit k certifikaci, která je udělena na jeden rok. A ještě je důležité si ujasnit, jakou certifikací projít. Standardů je více, ale u nás je nejvíce rozšířená certifikace KZR INiG a SURE. Oba systémy umíme připravit.

Nemyslíte si, že přijde nějaký další odklad? A samotná certifikace je udělována na jeden rok?

Jelikož již Česká republika jednou odklad obdržela, nemyslím si, že by se tak stalo ještě jednou. Proto je důležité si provést certifikaci do stanoveného termínu 30.6.2023. Jak jsem říkal, systémy KZR INiG a SURE jsou poměrně složité a bez někoho, kdo vás přípravou provede, je to trochu hazard. U konzultantské firmy máte jistotu, že vám vše popíše a nastaví tak, aby klient bez komplikací obdržel certifikát. A to myslím i do budoucna. Jak jste se ptal, certifikace je udělována na jeden rok a za rok musí proběhnout certifikace nová. Certifikační orgán provádí po roce kontrolu, že s popsaným systémem v prvotní certifikaci umíte pracovat a dodržujete ho. Proto je v mezidobí nutné provést kontrolu nastaveného systému, připravit nutné dokumenty a zase obhájit certifikát.

Naše konzultantská firma zavádí obdobně i jiné systémy řízení (např. ISO), ve velkém procentu spolupracujeme s klienty i v budoucích letech.

Kde tedy zjistím, že se na nás vztahuje tato legislativa? A jaká je cena za tyto služby?

Samozřejmě je vše popsané v samotné směrnici EU 2018/2001 ze dne 11.12.2018 (přepracované znění). Je zde jasně dané, kdo tuto povinnost má. A cena nelze jednoznačně říci. Musíme ji rozdělit na dvě části, a to na cenu za certifikaci KZR INiG a SURE, kterou provádí nezávislý auditorský subjekt (ten nesmí podle akreditačních pravidel poradovat), a na cenu za konzultační činnost.

Konzultační firma zase nesmí auditovat a vydávat certifikáty. Musí být zajištěna nestrannost tohoto procesu. Z praxe tedy začíná cena za certifikaci okolo 50 tisíc bez DPH, která by se pak měla následně opakovat každý rok.

A co se týká naší činnosti, tedy konzultační, kdy vše za klienta připravíme a pak následně i obhájíme, se cena v prvním roce pohybuje okolo 50 tisíc korun bez DPH a v následujících letech je cca o 30% nižší. Služby klientům děláme na míru s cílem maximálně jim zjednodušit danou problematiku. Proto s námi klienti uzavírají dlouhodobě smlouvu o údržbě systému ohledně RED II a zajištění certifikace KZR INiG a SURE.

Děkujeme Vám pane řediteli za rozhovor a základní informace o této problematice.

David Pelán, vedoucí redaktor

Proč právě SUSS Consulting s.r.o. ?

Zkušenosti

Působíme v oboru více než 20 let, můžeme předat know-how, které na českém trhu jen tak nenajdete.

Profesionální poradenství

Naši konzultanti prochází pravidelným školením, dovednosti odpovídají nejvyšším standardům.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás přes formulář níže.    Osobní údaje využíváme pouze na vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz.